Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je sobota 20. 10. 2018

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Veřejné zakázky » TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

Evidenční číslo Z2017-032122
Název veřejné zakázky TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV
Název zadavatele E.ON Distribuce, a.s. (Profil zadavatele)
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti 15. 1. 2018 10:00 (Ukončeno)
Předpokládaná hodnota bez DPH 271 600 000,00 Kč
Stručný popis Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávající zastaralé technologické části Rozvodny označené jako R 110 kV v Sokolnici a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností. Rekonstrukce spočívá ve výměně hlavní a pomocné lanové přípojnice, přípojnicových odpojovačů a dalších zastaralých přístrojů. S tímto jsou spojené demolice nevyužívaných patek, doplnění nových patek a uzemnění. Bude vybudován nový kabelovod, do kterého se zatáhnou nové kabely. Původní kabelový kanál bude zasypán. Dojde k úpravě oplocení a opravě komunikací. Ze stávající kompresorovny se demontují kompresory a bude sloužit jako domek pracovních a havarijních pomůcek. Vymění se stávající provozní osvětlení.
Dále bude provedena rekonstrukce a sanace dešťové kanalizace v rozvodně R 110 kV Sokolnice.
Více informací viz Zadávací dokumentace.
Typ formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby
Druh řízení Otevřené
Předmět veřejné zakázky Práce
Limit
Odvětví zadavatele Elektřina
Sídlo zadavatele České Budějovice
Místo plnění / realizace Místem plnění veřejné zakázky jsou parcely s p.č. 1589/3, 1589/27 a 1589/16 na k.ú. Sokolnice (752193), Česká republika.
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV 45315700
Aktuální NE
Doba plnění od 1. 3. 2018
Doba plnění do 31. 10. 2022
Datum zvěřejnění 16. 11. 2017