Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je pondělí 24. 9. 2018

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Veřejné zakázky » D1 Modernizace – úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085

D1 Modernizace – úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085

Evidenční číslo Z2017-032018
Název veřejné zakázky D1 Modernizace – úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085
Název zadavatele Ředitelství silnic a dálnic (Profil zadavatele)
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti 3. 1. 2018 10:00 (Ukončeno)
Předpokládaná hodnota bez DPH 59 700 000,00 Kč
Stručný popis Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5m na 4,0m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.
Typ formuláře Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení
Druh řízení Otevřené
Předmět veřejné zakázky Stavební práce
Limit
Odvětví zadavatele
Sídlo zadavatele Praha 4
Místo plnění / realizace
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV 45233130
Aktuální NE
Doba plnění od
Doba plnění do
Datum zvěřejnění 14. 11. 2017