Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je čtvrtek 21. 6. 2018

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Veřejné zakázky » Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Evidenční číslo Z2017-025111
Název veřejné zakázky Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka
Název zadavatele Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj (Profil zadavatele)
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti 18. 10. 2017 10:00 (Ukončeno)
Předpokládaná hodnota bez DPH 7 531 300,00 Kč
Stručný popis Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ-RP“) v katastrálním území Kokořov a v katastrálním území Klášter u Nepomuka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ-RP bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ-RP bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1) k.ú. Kokořov a Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka.
Typ formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Druh řízení Otevřené
Předmět veřejné zakázky Služby
Limit
Odvětví zadavatele Služby pro širokou veřejnost
Sídlo zadavatele Plzeň
Místo plnění / realizace k.ú. Kokořov, městys Žinkovy, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj, Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV 71250000
Aktuální NE
Doba plnění od 2. 4. 2018
Doba plnění do 30. 9. 2024
Datum zvěřejnění 14. 9. 2017