Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je sobota 26. 5. 2018

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Veřejné zakázky » Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu

Evidenční číslo Z2017-021941
Název veřejné zakázky Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu
Název zadavatele Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj (Profil zadavatele)
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti 12. 9. 2017 10:00 (Ukončeno)
Předpokládaná hodnota bez DPH 6 500 000,00 Kč
Stručný popis Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Luboměř u Potštátu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Typ formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Druh řízení Otevřené
Předmět veřejné zakázky Služby
Limit
Odvětví zadavatele Služby pro širokou veřejnost
Sídlo zadavatele Olomouc
Místo plnění / realizace Olomoucký kraj, okres Přerov, obec Luboměř pod Strážnou, katastrální území Luboměř u Potštátu
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV 71250000
Aktuální NE
Doba plnění od 19. 10. 2017
Doba plnění do 30. 9. 2021
Datum zvěřejnění 11. 8. 2017