Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je úterý 24. 4. 2018

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Veřejné zakázky » Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 3.3 a 4787 4.3

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 3.3 a 4787 4.3

Evidenční číslo Z2017-018840
Název veřejné zakázky Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 3.3 a 4787 4.3
Název zadavatele Moravskoslezský kraj (Profil zadavatele)
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti 28. 8. 2017 11:30 (Ukončeno)
Předpokládaná hodnota bez DPH 335 721 622,43 Kč
Stručný popis Předmětem veřejné zakázky je výstavba 2 (dvou) nových mostů (silničního a tramvajového), komplexní rekonstrukce silnice III/4787 v délce cca 600 m, provizorní a definitivní tramvajová trať, přeložky a úpravy inženýrských sítí. Stávající mosty budou nahrazeny mosty novými.
Stavba řeší také komplexní rekonstrukci sil. III/4787 (ul. Výškovická) v rozsahu od křižovatky s ul. Pavlovovou až za stykovou křižovatku se severozápadní rampou MÚK sil. I/11 a III/4787.
Dále jsou řešeny přeložky a úpravy inženýrských sítí a napojení na stávající komunikace, které je řešeno úpravou ramp propojujících ulici Výškovickou s ulicí Rudnou a úpravou MK U Výtopny. V rámci stavby budou vybudovány také nové chodníky a cyklostezka a bude realizováno plnohodnotné odvodnění stavby. Dále bude také komplexně rekonstruováno veřejné osvětlení ulice Výškovické. Nově je navržena opěrná zeď v místě stávajících garáží v ulici U výtopny a u areálu Stavosu. Podrobný popis předmětu plnění VZ je v zadávací dokumentaci.
Typ formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Druh řízení Otevřené
Předmět veřejné zakázky Práce
Limit
Odvětví zadavatele Služby pro širokou veřejnost
Sídlo zadavatele Ostrava
Místo plnění / realizace Místem plnění veřejné zakázky je úsek od místa stávající křižovatky ulice Výškovické s ulicí Pavlovova až po křížení ulice Výškovické s východním příjezdem do areálu Avion Shopping parku.
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV 45213350
Aktuální NE
Doba plnění od
Doba plnění do
Datum zvěřejnění 17. 7. 2017