Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je středa 17. 7. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Veřejné zakázky » Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí

Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí

Evidenční číslo Z2017-003452
Název veřejné zakázky Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí
Název zadavatele Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí (Profil zadavatele)
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti 6. 4. 2019 00:00 (Ukončeno)
Předpokládaná hodnota bez DPH 13 290 000,00 Kč
Stručný popis Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na služby související se zajištěním standardních akcí, kterými se pro účely této veřejné zakázky rozumí zejména konference, mezinárodní konference, semináře, kulaté stoly, workshopy a akce obdobného charakteru realizované především v rámci projektů.
Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku bylo zahájeno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v souladu s požadavky ZZVZ a zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 141 ZZVZ.
Typ formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Druh řízení Užší
Předmět veřejné zakázky Služby
Limit
Odvětví zadavatele Služby pro širokou veřejnost
Sídlo zadavatele Praha 2
Místo plnění / realizace Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV 79952000
Aktuální NE
Doba plnění od
Doba plnění do 6. 4. 2019
Datum zvěřejnění 6. 2. 2017