Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je pondělí 22. 7. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Sloupek odborníka » Vyšel nový komentář k zákonu o veřejných zakázkách

Vyšel nový komentář k zákonu o veřejných zakázkách

2. 7. 2013 Vyšel nový komentář k zákonu o veřejných zakázkách

Praha - Veřejné investování se dostalo do situace, kdy bez podrobné znalosti jak zákona o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.; dále také „ZVZ“ nebo „zákon“), tak i zákonů souvisejících, např. o státní kontrole (č. 552/1992 Sb., nově od 1. 1. 2014 č. 255/2012 Sb.) není možné bez problémů zadat jakoukoliv veřejnou zakázku, a následně ji úspěšně obhájit před kontrolními orgány.

Nový komentář k zákonu o veřejných zakázkách JUDr. Roberta Krče, Ph.D. poskytuje podrobný výklad k zákonu o veřejných zakázkách včetně judikatury, a to na 1 272 stranách. Jedná se o jedinečné dílo na trhu nejen svým rozsahem, ale především hloubkou zpracování tématu, které významně pomůže při obhajobě, jak zadavatelů, tak dodavatelů v procesu zadávání veřejných zakázek.

Komentář poskytuje výklad k ustanovením zákona o veřejných zakázkách po novele č. 55/2012 Sb. účinné od 1. dubna 2012, která je novelou velmi komplikovanou, co se týče její interpretace, je proto zvláště přínosné, že komentář obsahuje výklad nových ustanovení, např. § 16a ZVZ o významné veřejné zakázce anebo § 147a ZVZ o uveřejňování smluv, výše skutečné uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů aj.

Vzhledem k vydání komentáře v květnu 2013 autor zapracoval i novelu č. 167/2012 Sb. účinnou od 1. 7. 2012, podle které se slova v § 149 zákona „zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronická značka založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu“ nahrazují slovy „uznávaný elektronický podpis nebo uznávaná elektronická značka“. Dále zmiňuje i nové vyhlášky účinné od 1. 9. 2012:

  • č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
  • č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce,
  • č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, nebo
  • i významnou vyhlášku č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele účinnou od 1. 6. 2012.

Komentáře k jednotlivým ustanovením zákona jsou zpracovány tak, že odstavce či písmena mají svá pracovní označení, např. § 18 ZVZ týkající se obecných výjimek z působnosti zákona má své označení pro odstavec 1 písm. a) utajovaná informace atd. Komentář se tímto stává pro praxi velmi využitelný.

Nutno ocenit, že kromě snadné orientace v jednotlivých odstavcích či písmenech díky jejich pracovním označením obsahuje komentář rozhodnutí ÚOHS či soudní judikaturu (českou i evropskou), které jsou velmi pečlivě citovány. Autor komentáře opět pro lepší orientaci v rozhodnutích každé z nich označil pracovním názvem, čímž opět zvýšil praktickou využitelnost komentáře. Rozhodnutí jsou podrobně citována, což vnímám kromě pracovního označení za velmi přínosné, a to vzhledem k výše uvedenému, že znalost zadávání je dnes nutná nejenom základní, ale především podrobná, takže je možné si obratem po přečtení rozhodnutí učinit závěr v řešené otázce a navíc tak není výtah z textu rozhodnutí doslova vytržen z kontextu, takže čtenář není ve svém důsledku zmaten, o čem rozhodnutí vlastně je a jak jej může použít.

Komentář obsahuje i rozhodnutí k zákonům č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, které předcházely současnému zákonu. Čtenář si tak vytvoří komplexní obraz o dané otázce, což je nesmírně důležité právě dnes, kdy není podstatný jen souladný postup podle zákona, ale veškeré okolnosti, které souvisejí s veřejnou zakázkou. Je tedy dobré se inspirovat či dokonce i postupovat podle rozhodovací praxe k předcházející právní úpravě, ale použitelné pro současnost.

Knihu využijí nejen zadavatelé a dodavatelé, ale i administrátoři veřejných zakázek či provozovatelé elektronických nástrojů, a to bez ohledu na jejich vzdělání. Právník si v ní najde velké množství rozhodnutí (cca 500) a neprávník srozumitelné výklady jednotlivých ustanovení zákona.

Autor: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.


Zpět na přehled

Příspěvky

Thanks for the info, it helped me tons!!! just going to test this to see how it works <a href="http://central-laptop.blogspot.com/" target="_blank"> harga laptop</a><

Thanks for the info, it helped me tons!!! just going to test this to see how it works central-laptop.blogspot.com

Canadian Pharmacy Online - Buy Drugs From Canada http://canadianpharmacysilo.com/ - https://www.bing.com/search?q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fcanadianpharmacysilo.com%2F&go=Search&qs=ds&form=QBRE - Abuse to Bing Support https://www.microsoft.com/en-us/concern/bing/

viagra super active plus
risks of long term viagra use

meilleur cialis prix 10mg
legit website to get cialis
cialis online in 3 days
excel orthopedic specialists reviews

cialis 100 mg online no prescription
online cialis from canada
cialis pills reviews
fast shipping cialis
https://stowe365.com

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (25.6 + 34.5) *