Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je středa 21. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Sloupek odborníka » Seznamy a rejstříky

Seznamy a rejstříky

2. 2. 2013 Seznamy a rejstříky

2. díl seriálu k novele zákona o veřejných zakázkách a otázkám týkajícím se této problematiky tentokrát na hlavní téma „Jak správně přečíst zadávací dokumentaci a vypracovat nabídku".

Pokračování předchozího dílu "Subdodavatelské vztahy a zahraniční dodavatel", který vyšel dne 26. 1. 2013.Seznam kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

Seznam kvalifikovaných dodavatelů (SKD) je součástí informačního systému, do kterého Ministerstvo pro místní rozvoj zapisuje dodavatele, kteří splnili:

 • základní kvalifikační předpoklady a
 • profesní kvalifikační předpoklady
 • (s výjimkou dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti).

Předložení výpisu ze SKD nahrazuje požadavky na splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu popsaném výše také zahraniční dodavatel.  

Systém certifikovaných dodavatelů (SCD)

Systém certifikovaných dodavatelů umožňuje zapsaným dodavatelům nahradit certifikátem vydaným akreditovanou osobou prokázání splnění kvalifikace, popřípadě její části dodavatelem.

Certifikát nahrazuje prokázání splnění:

 • základních kvalifikačních předpokladů a
 • v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 • (s výjimkou dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti) a
 • technických kvalifikačních předpokladů.

Zahraniční seznam dodavatelů (ZSD)

Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů popřípadě příslušný zahraniční certifikát, který byl vydán ve státě, kde má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popř. bydliště.

Tento certifikát či výpis nahrazuje prokázání splnění taxativně vyjmenovaných předpokladů, a to:

 • základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v daném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 (trestní bezúhonnost),
 • profesních kvalifikačních předpokladů, v které jsou v daném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d), tedy profesních kvalifikačních předpokladů s výjimkou dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti),
 • technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v daném státě obdobou kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
 1. dodávky – veškeré technické kvalifikační předpoklady,
 2. služby – veškeré technické kvalifikační předpoklady s výjimkou seznamu techniků či technických útvarů,
 3. stavební práce – veškeré technické kvalifikační předpoklady s výjimkou opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

Zadavatel je navíc oprávněn požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona, tj.:

 • doklady o neexistenci daňových nedoplatků,
 • neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

to vše jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, dále absenci disciplinárního deliktu a skutečnosti, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Toto právo je však zadavatel povinen si vyhradit v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

Výpis nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek (BLACK LIST)

Do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl za správní delikt uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Skutečnost, že dodavatel není zapsán na „blacklistu“ se dokazuje čestným prohlášením v rámci prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 písm. j) ZVZ. Tuto skutečnost je dále povinen prokázat subdodavatel prostřednictvím čestného prohlášení v případě, že prokazuje splnění části kvalifikace, kterou není schopen zajistit dodavatel samostatně.

Autor: Mgr. Gabriela Hinková, AK BURSÍK


Zpět na přehled

Příspěvky

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (43.5 + 28.0) *