Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je sobota 24. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Sloupek odborníka » HK ČR kritizuje nový zákon o zadávání veřejných zakázek

HK ČR kritizuje nový zákon o zadávání veřejných zakázek

28. 7. 2015
Hospodářská komora České republiky nesouhlasí s aktuální podobou návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek. V přípomínkovacím řízení vyslovila HK ČR stejně jako Svaz průmyslu a dopravy ČR desítky připomínek. Oba zástupci podnikatelské obce tak apelují na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby tyto připomínky zohlednilo při zpracování konečné verze zákona. Akceptací těchto připomínek se zlepší regulace veřejného zadávání, a to jak pro podnikatele, tak pro zadavatele.
HK ČR kritizuje nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Hospodářská komora České republiky nesouhlasí s aktuální podobou návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek. V přípomínkovacím řízení vyslovila HK ČR stejně jako Svaz průmyslu a dopravy ČR desítky připomínek. Oba zástupci podnikatelské obce tak apelují na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby tyto připomínky zohlednilo při zpracování konečné verze zákona. Akceptací těchto připomínek se zlepší regulace veřejného zadávání, a to jak pro podnikatele, tak pro zadavatele.

Co nám především vadí:

„Nabídková cena jako jediné kritérium může být přípustné pouze výjimečně a pouze tam, kde je to má nějaké odůvodnění. Použití nabídkové ceny jako jediného kritéria u zakázek na služby a stavební práce považujeme za nesprávné a neekonomické,“ uvedla viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková. Pro standardní zakázky by podle Bartoňové Pálkové měly být rovněž stanoveny závazné sady hodnotítích kritérií prováděcím předpisem. „Při hodnocení ekonomické výhodnosti musí být kladen důraz také na kvalifikaci a zkušenosti uchazeče a kvalitu zakázky,“ dodává viceprezidentka HK ČR.

Za problematickou považují zástupci podnikatelů i tzv. výjimku pro in-house zadávání. „Zjednodušeně jde o případy, kdy zadavatel nemusí konat výběrové řízení, pokud zakázku zadá společnosti, kterou sám nebo s jiným zadavatelem 100% vlastní,“ upozorňuje na další problematický bod Bartoňová Pálková. Celkově povede podle viceprezidentky zavedení této výjimky k prodražování zakázek, zhoršení jejich kvality a snížení transparentnosti vynakládání veřejných prostředků.

Desatero HK ČR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek 

Hospodářská komora ČR (dále jen HK ČR) a její členové mají velký zájem na kultivaci prostředí zadávání veřejných zakázek, neboť v tomto sektoru se uskutečňuje značná část z celkového objemu jejich hospodářské činnosti.
 
V rámci mezirezortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno v pátek 22. května 2015 uplatnila HK ČR několik desítek připomínek, které formulovala na základě zkušeností členské základny s fungováním stávající regulace zákona o veřejných zakázkách. Vypořádání připomínek ještě neproběhlo. Jsme přesvědčeni, že akceptací připomínek HK ČR se zlepší regulace veřejného zadávání, a to jak pro podnikatele, tak pro zadavatele. Apelujeme proto na předkladatele nové právní úpravy, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj, aby připomínky zástupců podnikatelské obce zohlednil při zpracování konečné verze zákona před jejím předložením vládě ČR ke schválení. 
 
Hlavní principy, na kterých musí být postavena nová regulace, jsou tyto:
 
  1. Nabídková cena jako jediné kritérium může být přípustná pouze výjimečně a pouze tam, kde je to důvodné. Použití nabídkové ceny jako jediného kritéria u zakázek na služby a stavební práce považujeme za nesprávné a neekonomické. Pro standardní zakázky by měly být rovněž stanoveny závazné sady hodnotítích kritérií prováděcím předpisem.
  2. V případě mimořádně nízkých nabídek musí být zákonem (nebo prováděcím předpisem) stanovena kvantitativní kritéria (procentní sazby nebo vzorce), aby bylo v každém případě jasné, které nabídky je nutno považovat za mimořádně nízké. Nad rámec toho lze v principu akceptovat možnost zadavatele, aby tato kritéria přizpůsobil konkrétní zakázce.
  3. Zákon má vytvářet podmínky pro podporu malých a středních podnikatelů – např. uložením povinnosti, je-li to možné, rozdělit na části zakázku, která se realizuje ve více krajích (regionech).
  4. K zákonu musí vzniknout prováděcí předpisy (případně metodické pokyny včetně vzorové dokumentace), které pomohou zadavatelům i dodavatelům s jeho aplikací. Proto je třeba, aby jejich účinnost nastala současně s účinností zákona.
  5. Je třeba omezit možnost účasti na veřejné zakázce těch uchazečům, kteří se v minulosti při plnění veřejné zakázky neosvědčili. Požadujeme vyloučení dodavatele, který se v posledních 6 letech dopustil podstatného porušení smlouvy o plnění veřejné zakázky.
  6. Žádné instituty zákona nesmí vytvářet prostor pro korupci a klientelismus.
  7. Zadávání veřejných zakázek musí být v maximální míře standardizované – nadměrná volnost zadavatelů vede ke klientelismu a korupci.
  8. S ohledem na zkušenosti s dosavadní aplikací in-house výjimky je nutné, aby nový zákon podmínky její aplikace zpřísnil a omezil tak, aby nakládání s veřejnými prostředky bylo co nejefektivnější a nejhospodárnější a co největší počet veřejných zakázek byl zadáván standardním způsobem v zadávacím řízení. Předkládaný návrh se při stanovení pravidel tzv. vertikální spolupráce vydal přesně opačnou cestou, což je nutné odmítnout.
  9. Při stanovení limitů pro tzv. vícepráce požadujeme rozdílné procentní sazby pro stavební práce a dodávky + služby. Rozsah změn, který se může jevit jako přiměřený u stavebních prací, je zpravidla zásadní v případě dodávek či služeb a zcela změní povahu zakázky.
  10. U sektorových zadavatelů požadujeme důsledné provedení sektorové směrnice.

Zpět na přehled

Příspěvky

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (9.5 + 35.7) *