Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je pondělí 22. 7. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Jaké osobní údaje potřebujeme

Naše zásady ochrany osobních údajů upravují používání a ukládání dat. Naše zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na adrese http://www.vz24.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např.  přihlášením se k bezplatnému odběru obsahových newsletterů na www.vz24.cz či v rámci příp. objednávky nějaké z našich placených služeb). Jedná se nejčastěji o údaje, které nám sdělíte zejm. při registraci k některé z našich služeb, resp. k odběru obsahových newsletterů, a to:

 • Email
 • Heslo v zašifrované podobě
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) či sdělené v rámci telefonického rozhovoru

a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

Na webových stránkách www.vz24.cz užíváme JavaScript, abychom rozpoznali, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí zdrojového kódu webových stránek provozovaných naší společnosti a funguje tak, že napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení (PC, tablet, mobil atd.). Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme Vás vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upravíme. Můžete si samozřejmě skript pro detekci programu ad block vypnout. V takovém případě si však vyhrazujeme právo omezit Vám přístup k obsahu webových stránek námi provozovaných až do doby opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznání programu ad block.

2. Proč osobní údaje potřebujeme?

Potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom vám poskytli služby, o které jste projevili zájem a mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zasílání obsahových newsletterů a obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval)
 • zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů (včetně remarketingu a behaviorální reklamy), a to vše v přiměřeném rozsahu
 • zlepšení kvality stávajících a vývoje nových služeb
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře
 • ochrany našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)

Udělením Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

3. Co s osobními údaji děláme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v sídle naší organizace na adrese JUDr. Jaroslav Bursík, advokát, Plynární 1617/10, Praha 7-Holešovice. Hosting a ukládání dat se uskutečňuje prostřednictvím našeho poskytovatele hostingových služeb společnosti THINline s.r.o. (poskytovatel služby Český hosting), IČ 267 47 359, Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5, společnost zapsána v OR Sp. zn. C 91182 vedená u rejstříkového soudu v Praze, která se nachází v České republice a v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů, dostupných na https://www.cesky-hosting.cz/gdpr/.

Žádní poskytovatelé třetích stran nemají přístup k Vašim datům, pokud to výslovně nevyžaduje zákon.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Dle zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a dalších zákonů jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí doby stanovené v plánu uchování dat a skartačním řádu budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pro zasílání oznámení, pro marketingovou komunikaci a aktualizaci služeb, budou u nás uchovávány pouze do okamžiku Vašeho oznámení, že tyto informace již nechcete dostávat. Další informace o plánu uchovávání osobních údajů lze nalézt v Zásadách uchování osobních údajů.    

5. Jaká jsou Vaše práva?

Právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme

Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů.

Právo na opravu

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Chcete omezit marketing?

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání;

můžete nám i napsat, že odvoláváte Váš souhlas na e-mail redakce@vz24.cz.

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli realizaci objednávek, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání informací souvisejících s uskutečněnými objednávkami a pro jiné účely, než je marketing.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným na internetových stránkách.

6. Vaše ochrana

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na nás.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: https://www.uoou.cz