Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je sobota 24. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Články » V Brně se diskutovalo o modernizaci veřejné podpory

V Brně se diskutovalo o modernizaci veřejné podpory

V Brně se diskutovalo o modernizaci veřejné podpory

16.10.2013 16:06, Zdroj: vz24.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes pořádal konferenci o veřejné podpoře, jejímž hlavním tématem bylo shrnutí informací o dosavadním pokroku v procesu modernizace pravidel, který probíhá na úrovni Evropské komise.

Rekordní počet účastníků přivítal předseda Úřadu Petr Rafaj, jenž zdůraznil narůstající význam veřejné podpory: „Na rozdíl od situace před několika lety se problematika veřejné podpory začíná čím dál tím více dostávat mezi naše prioritní agendy, tedy hospodářskou soutěž a veřejné zakázky.“

Ředitel odboru veřejné podpory ÚOHS Milan Bumbálek vzápětí shrnul hlavní dění v oblasti veřejné podpory na unijní i národní úrovni. Upozornil na skutečnost, že většina modernizovaných pravidel – obecná bloková výjimka, sdělení k podpoře životního prostředí, sdělení k podpoře pro vědu a výzkum či podpoře audiovize začne oproti původním předpokladům platit až od 1. července 2014, od počátku roku 2014 by měla vstoupit v účinnost jen modernizovaná pravidla podpory de minimis. Zdůraznil také chystané změny v regionální podpoře: „Ze současných 40 % má poklesnout na míru 25 %, neboť dle Evropské komise tento druh podpory Česká republika již nepotřebuje . Musíme se tedy připravit na to, že některé projekty už nebude možné financovat tímto způsobem a bude se muset více využívat například podpory na služby obecného hospodářského zájmu nebo na životní prostředí.“ Ve vztahu k podpoře de minimis se ředitel odboru veřejné podpory zamýšlel nad doktrínou „Single Economic Unit“, podle které by se podpora malého rozsahu měla počítat v rámci celých podnikatelských skupin, nikoliv pouze pro každý subjekt ve skupině zvlášť. Podle Bumbálka se bude tento záměr v praxi aplikovat velice obtížně.

Kritickým hlasem se prezentoval I. místopředseda ÚOHS Hynek Brom, jenž zapochyboval o tom, že modernizace přinese jednodušší a více předvídatelná pravidla. „Také posílení odpovědnosti jednotlivých členských států je pouze zvýšením administrativní zátěže, nikoliv svěřením nějakých konkrétních pravomocí,“ uvedl Hynek Brom. Změna pravidel podle něj zasáhne v podstatě do všech oblastí veřejné správy. V závěru svého vystoupení místopředseda ÚOHS zadoufal, že nová pravidla budou platná po delší časové období, aby se je příjemci i poskytovatelé naučili aplikovat a aby dostali větší právní jistotu.

Ondřej Dostal ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii se zaměřil na modernizaci procesních předpisů Evropské unie pro veřejnou podporu. Upozornil na nově zavedený institut pokut a periodických penále, které mohou dosáhnout až 5 % denního obratu firmy v předchozím roce. Václav Hromada seznámil účastníky s návrhem nového nařízení o blokových výjimkách, jeho východisky, cíli, časovým harmonogramem i navrhovanými změnami. Druhý příspěvek Václava Hromady se týkal modernizace pravidel podpory na ochranu životního prostředí. V závěru dopoledního bloku se Libuše Bílá věnovala modernizaci pravidel veřejné podpory v oblasti výzku mu a vývoje.

Odpolední blok konference je věnován rozhodovací praxi Evropské komise a soudních dvorů. S prezentací na téma Státní podpora v programovém období 2014–2020 vystoupí Tereza Setničková z oddělení státních podpor Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Gabriela Kinclová připomene významné případy České republiky v oblasti veřejné podpory a na novinky v rozhodovací praxi Evropské komise a soudních dvorů upozorní Michael Kincl.

 

Autor: Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

Hodnocení článku:

Známkování jako ve škole:

Zatím nehodnoceno.


Komentáře čtenářů

Ještě zde nejsou žádné příspěvky.


Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (40.1 + 47.5) *

Zpět na přehled