Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je čtvrtek 22. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Články » Sněmovna schválila novelu zákona o veřejných zakázkách

Sněmovna schválila novelu zákona o veřejných zakázkách

Sněmovna schválila novelu zákona o veřejných zakázkách

31.1.2012 17:21, Zdroj: vz24.cz

Sněmovna dnes přehlasovala Senát a potvrdila sněmovní verzi zákona o veřejných zakázkách.Poslanci tak odmítli návrh senátorů, aby vítězové tendrů rozkrývali svoji vlastnickou strukturu včetně anonymních akcionářů nebo například tichých společníků a dalších zainteresovaných lidí.

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV) k tomu dnes uvedl: "Jsem velmi rád, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění, které jí sama vtělila, a odmítla nehotové návrhy Senátu. Je to vítězství zdravého rozumu nad populismem. Pro mne osobně i resort místního rozvoje tak začíná klíčová etapa, ve které budeme muset ustanovení nového zákona převtělit v metodické pokyny tak, aby již prvního dubna bylo možné zadávat podle nových pravidel. Nakládání s veřejnými financemi se tak stane výrazně transparentnější a efektivnější." Podle Kamila Jankovského by byl senátní návrh v praxi velmi těžko uskutečnitelný.

Nyní musí novelu zákona o veřejných zakázkách ještě podepsat prezident republiky Václav Klaus. 

Klíčové změny v novele zákona o veřejných zakázkách

1. povinné předběžné oznámení 
U všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a  jednacích řízení) bude zadavatel povinně 30dní předem odesílat k  uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění 
nutnosti realizace zakázky

2. přísnější postup u významných veřejných zakázek 
Zavádí se významné veřejné zakázky:

 • ČR nad 300 mil. Kč
 • samosprávy nad 50 mil. Kč

Tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv  zastupitelstvo, zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek

3.  výrazné omezení ekonomické a finanční kvalifikace 
Ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o  ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku

4.  omezení technické kvalifikace 
Jako technickou kvalifikaci bude moci zadavatel požadovat pouze reference (nikoli již systém certifikátů ISO či jiné certifikáty)

5. losování hodnotitelů 
MMR povede seznam hodnotitelů VZ, kteří budou losováni do  hodnotících komisí u významných státních zakázek, hodnotitelé budou  moci podávat podnět k prošetření na ÚOHS

6.  snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu 
Hranice pro postup podle ZVZ se snižuje na 1 mil. Kč, u dodávek a služeb a na 3 mil. Kč u staveb, zároveň očekáváme, že počet zakázek  vzroste až 4x

7.  rozšíření povinného uveřejňování 
Povinně se nově uveřejňují na profilu zadavatele

 • zadávací dokumentace – textová část
 • smlouvy od 0,5 mil Kč
 • skutečně uhrazená cena za celou zakázku
 • odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady
 • odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky
 • odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele
 • subdodavatelé, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo více než 5 % v případě významné veřejné zakázky

Odůvodnění budou u významných státních zakázek předkládána vládě (součástí bude i odborné vyjádření) či zastupitelstvům (v případě významných zakázek samospráv) ke schválení

8. povinné zrušení při malém počtu hodnocených 
Pokud by zadavatel měl hodnotit méně než 2 nabídky, musí zadávací řízení zrušit

9. revize užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním 
Odstraňuje se možnost omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování

10. zpřísnění sankcí 
Všechny sankce ze strany ÚOHS jsou dvojnásobné

11. zpřesnění podmínek pro stavební práce 

Prováděcí právní předpis MMR u VZ na stavební práce stanoví

 • podrobnosti zadávací dokumentace pro stavební práce
 • výkaz výměr a soupisu stavebních prací
 • obchodní podmínky

12. osoby se zvláštní způsobilostí

K zadávací dokumentaci bude dávat vyjádření osoba se zvláštní způsobilostí, což je zaměstnanec veřejného zadavatele, a tato osoba bude povinně absolvovat vzdělávací program MMR k VZ, dále tato osoba bude povinným členem hodnotících komisí, u VZ na stavební práce bude vyjádření poskytovat u nadlimitních veřejných zakázek osoba s odbornou způsobilostí, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech

13. povinné elektronické aukce 
U dodávek vymezených prováděcím předpisem bude zadavatel povinen provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce

14. rozšíření definice dotovaného zadavatele 
Každý, kdo obdrží více než polovinu finančních prostředků na realizaci určité zakázky z veřejných zdrojů, bude ze zákona považován za zadavatele

15. přístup k informacím 
V návrhu novely zákona je výslovně stanoveno, že zadavatel je povinen poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu informací

Hodnocení článku:

Známkování jako ve škole:

Známka: 1, počet hlasů: 2.


Komentáře čtenářů

JHS Stavby 1.2.2012 12:53

Dobrý den mě by zajímalo od kdy má tento zákon začít platit pokud ho podepíše prezident?


Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (28.8 + 28.0) *

Zpět na přehled