Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je čtvrtek 22. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Články » Skončí Stavoenergo na blacklistu za falzifikáty?

Skončí Stavoenergo na blacklistu za falzifikáty?

23.3.2011 22:07, Zdroj: vz24.cz

Redakce vz24.cz zjistila ze stránek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodnutí, kterým ÚOHS uložil ostravské společnosti Stavoenergo, s. r. o. pokutu ve výši 500 000 korun a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu tří let za spáchání správního deliktu při prokazování základních kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Kanalizace Baška, jehož se společnost zúčastnila jako člen sdružení Čistá Baška. 

Dle rozhodnutí ÚOHS uchazeč předložil v nabídce Sdružení nepravá a nepravdivá potvrzení Finančního úřadu a Okresní správy sociálního zabezpečení, která měla prokázat jeho základní kvalifikační předpoklady. Prvostupňové rozhodnutí již nabylo právní moci. Uchazeč o veřejnou zakázku předložil k prokázání základních kvalifikačních předpokladů doklady o bezdlužnosti, které v zásadních údajích neodpovídaly skutečnosti a nebyly vydány orgány, jejichž jménem byly údajně vystaveny. Tato skutečnost měla vliv na posouzení kvalifikace dodavatele – sdružení Čistá Baška.

Hodnotící komise zjistila, že se jedná o falzifikáty úředních listin, když získala jak vyjádření Finančního úřadu Ostrava I, tak i Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava, ve kterých obě instituce popírají vystavení předložených potvrzení. Vzhledem k tomu, že uchazeč neprokázal kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, hodnotící komise vyřadila Sdružení z další účasti v zadávacím řízení.

Úřad během správního řízení zjistil, že společnosti Stavoenergo měla v inkriminované době evidovány daňové nedoplatky, dluh na pojistném na sociální zabezpečení i na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále pro neplacení pojistného.

Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení a zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Doba tří let začíná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Jde o druhý případ, kdy Úřad rozhodl o zapsání uchazeče o veřejnou zakázku do rejsříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (tzv. blacklist), samozřejmě po nabytí právní moci rozhodnutí. Veřejně přístupný rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek vede od ledna 2010 ministerstvo pro místní rozvoj.

Hodnocení článku:

Známkování jako ve škole:

Známka: 3, počet hlasů: 2.


Komentáře čtenářů

Ještě zde nejsou žádné příspěvky.


Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (42.7 + 5.4) *

Zpět na přehled