Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je čtvrtek 22. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Články » Novela zákona o veřejných zakázkách je již ve Sbírce zákonů

Novela zákona o veřejných zakázkách je již ve Sbírce zákonů

Novela zákona o veřejných zakázkách je již ve Sbírce zákonů

1.3.2012 10:20, Zdroj: vz24.cz

Na začátku tohoto týdne byla ve Sbírce zákonů pod číslem 55/2012 publikována novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterou 31. 1. 2012 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve sněmovní verzi.

Změny zpřísňují celý proces zadávacího řízení a přispívají tak významnou měrou k transparentnosti vynakládání veřejných prostředků v této oblasti. Klíčovým krokem v tomto směru je zejména snížení limitů pro veřejné zakázky, které jsou určující pro stanovení povinnosti zadavatele postupovat podle tohoto zákona. Do oblasti úpravy kvalifikačních předpokladů zasahuje změna v prokazování ekonomické a finanční kvalifikace; ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázkou. Dále k prokázání technické kvalifikace nebude moci zadavatel požadovat certifikáty ISO. Z dalších změn je to pak zdvojnásobení sankcí ukládaných ÚOHS a skutečnost, že novela výslovně zmiňuje, že zadavatel je povinen poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Novela je účinná od 1. 4. 2012.
 

Novela Zákona o veřejných zakázkách přináší následující významné změny 

 • Snížení hranice pro postup podle tohoto zákona; zadavatelé budou povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. Kč a více.
  • Rozšíření působnosti zákona na více subjektů prostřednictvím úpravy definice dotovaného zadavatele. Za zadavatele bude nově považován každý, kdo obdrží více než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů.
 • Zákon zavádí kategorii „významná veřejná zakázka“. V případě státu se bude jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč bez DPH,
  v případě samospráv (kraje, obce) 50 mil. Kč. Tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo, zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek.
 • Dojde ke zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce. MMR ČR bude vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky.
 • Zadavatel musí zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než dvě nabídky.
 • U všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky.
 • Zavádí se pojem „osoba se zvláštní způsobilostí“. Tato osoba bude zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program MMR, která se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a dále se stane povinným členem hodnoticích komisí. U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce bude vyjádření k zadávací dokumentaci poskytovat tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech.
 • Dalším novým pojmem je „hodnotitel veřejné zakázky“. Tito hodnotitelé budou losováni do hodnoticích komisí u významných státních zakázek a budou moci podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jejich seznam povede MMR.
 • U veřejných zakázek na dodávky vymezených prováděcím předpisem povinnost zadavatele provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce.
 • Dochází k odstranění možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování.
 • Co se týká uveřejňování, zadavatel bude mít nově povinnost uveřejnit na svém profilu tyto části zadávací dokumentace: 
 1. celou textovou část včetně textové části smlouvy od 500 000,- Kč
 2. skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku, odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady
 3. odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky
 4. odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele a informace o subdodavatelích, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10% nebo více než 5% v případě významné veřejné zakázky. Odůvodnění budou u významných státních zakázek předkládána vládě (součástí bude i odborné vyjádření) či zastupitelstvům (v případě významných zakázek samospráv) ke schválení.

Novela zákona o veřejných zakázkách byla dne 24. února 2012 ve Sbírce zákonů ČR uveřejněna jako nový zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení článku:

Známkování jako ve škole:

Známka: 1, počet hlasů: 2.


Komentáře čtenářů

Ještě zde nejsou žádné příspěvky.


Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (10.7 + 5.5) *

Zpět na přehled