Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je neděle 25. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Články » Elektronické losovací zařízení bylo zmanipulované, mělo přednastavené výsledky

Elektronické losovací zařízení bylo zmanipulované, mělo přednastavené výsledky

Elektronické losovací zařízení bylo zmanipulované, mělo přednastavené výsledky

1.11.2012 16:43, Zdroj: vz24.cz

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v osmi prvostupňových správních řízeních pokuty v celkové výši 3 150 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách, které spočívalo v netransparentním zužování počtu uchazečů o zakázku prostřednictvím elektronického losovacího zařízení. Sankce byla uložena zadavatelům Povodí Vltavy, státní podnik, městu Šternberku, městu Kostelci nad Labem, Jihočeskému kraji, Správě silnic Olomouckého kraje a obcím Cítov a Svijany.

Nezákonný postup byl zjištěn i u hlavního města Prahy a obce Neumětely, avšak v těchto případech nebyla ještě uzavřena s vybraným uchazečem smlouva a zadávací řízení mohlo být zrušeno. Rozhodnutí týkající se Neumětel je již pravomocné, rozklady naopak podaly obce Cítov a Svijany, v ostatních případech běží lhůta pro podání rozkladu.

Úřad zahájil uvedená správní řízení na základě podnětu od Policie České republiky, který upozorňoval na možnou manipulaci při omezování počtu zájemců o zakázku prostřednictvím elektronického losování. Ve většině případů byly na provedení losování najaty společnosti KLERIS CZ a.s. nebo Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o. K losování byl použit notebook s losovacím programem, jenž běžel v prostředí UNIFACE.

Podle odborného posudku pořízeného Policií ČR, který má ÚOHS k dispozici, však losovací zařízení nebylo zabezpečeno proti zmanipulování výsledků losování. Bylo naopak cíleně vytvořeno způsobem, který ovlivňování výsledků umožňuje. Organizátoři losování mohli pomocí předem nastaveného souboru s identifikačními čísly jednotlivých subjektů nastavit, kteří uchazeči budou systémem vylosováni.

Notebook byl upraven tak, že umožňoval provedení nezmanipulovaného demonstračního losování, které mělo uchazečům prokázat regulérnost celého procesu. Po provedení losování se také automaticky vymazal přednastavený soubor, na jehož základě byly zobrazeny výsledky.

Ze znaleckého posudku tedy jasně vyplynulo, že losovací zařízení bylo cíleně vytvořeno pro manipulaci a ovlivňování výsledků losování tak, aby nedocházelo k náhodnému výběru. Na základě této skutečnosti tedy Úřad konstatoval, že provedené losování není možno v žádném z případů považovat za transparentní. Za uvedené situace již nebylo nutné, aby se ÚOHS dále zabýval otázkou, zda k manipulaci výsledků došlo i přímo v rámci předmětných zadávacích řízení.

Zadavatelé svým postupem porušili jednu z hlavních zásad zadávání veřejných zakázek, a to princip transparentnosti zadávacího řízení, čímž mohli podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu „není požadavek transparentnosti splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“.

Procedura zužování počtu uchazečů losováním již byla vzhledem ke své problematičnosti vypuštěna ze zákona o veřejných zakázkách a podle pravidel platných od 1. dubna 2012 ji tedy zadavatelé nesmějí nadále využívat.

Přehled správních řízení

Č.j.

Zadavatel

Název zakázky

Výše pokuty v Kč

S60/2012

Povodí Vltavy, státní podnik

Zvýšení kapacity koryta Vltavy v k.ú. Nové Ouholice a Veltrusy

900 000

S66/2012

Povodí Vltavy, státní podnik

Protipovodňová opatření lokality Svrčovec

100 000

S38/2012

město Šternberk

Stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách ve Šternberku

600 000

S15/2012

město Kostelec nad Labem

Volnočasové centrum Kostelec nad Labem

400 000

S29/2012

Jihočeský kraj

Rekonstrukce silnice III/1508 a 15015, průtah obcí Rapšach

350 000

S131/2012

Správa silnic Olomouckého kraje

Most ev. č. 44620-5, Střeň

350 000

S22/2012

obec Cítov

Revitalizace společenského zařízení

300 000

S39/2012

obec Svijany

Výstavba kanalizace Svijany

150 000

S19/2012

hlavní město Praha

Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

zrušeno zadávací řízení

S90/2012

obec Neumětely

Splašková kanalizace Neumětely – 2. etapa

zrušeno zadávací řízení

Celkem

   

3 150 000

Zdroj: Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

Hodnocení článku:

Známkování jako ve škole:

Zatím nehodnoceno.


Komentáře čtenářů

Ještě zde nejsou žádné příspěvky.


Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (48.9 + 23.5) *

Zpět na přehled