Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je středa 21. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Články » Akt podání nabídky a jistota

Akt podání nabídky a jistota

Akt podání nabídky a jistota

15.2.2013 10:21, Zdroj: vz24.cz

2. díl seriálu k novele zákona o veřejných zakázkách a otázkám týkajícím se této problematiky tentokrát na hlavní téma „Jak správně přečíst zadávací dokumentaci a vypracovat nabídku".

Pokračování předchozího dílu "Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením", který vyšel dne 11. 2. 2013.


 

Způsob podání nabídky

Nabídka se podává písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, přičemž nabídka obsahující varianty se považuje za jednu nabídku. Varianty jsou přípustné pouze v případě, že veřejná zakázka je zadávána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a zadavatel varianty předem připustil v zadávacích podmínkách. Dodavatel podává nabídku v listinné nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.

 • Listinná podoba

Nabídka se podádává v řádně uzavřené obálce, kterou dodavatel musí označit názvem veřejné zakázky a uvést na ni adresu (zpravidla sídla), na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, popř. oznámení o tom, že byla podána pouze jediná nabídka.

 • Elektronická podoba

Nabídku lze podat také elektronickými prostředky. Tyto prostředky musí splňovat podmínky, které jsou na ně kladeny zákonem a vyhláškou č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Datová zpráva musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Zadavatel může určit, že nabídku lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Tento požadavek však musí uvést v zadávací dokumentaci.

 • Elektronický katalog

Elektronický katalog je speciální forma, prostřednictvím které může dodavatel předložit zadavateli údaje nezbytné pro hodnocení nabídky. Rozumí se jím soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky, popis takových položek, případně další údaje s nimi související. Využívá se zejména v případě veřejných zakázek zadávaných zadavatelem na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému. Musí splňovat veškeré požadavky stanovené pro elektronické nástroje používané pro komunikaci elektronickými prostředky. 

Jistota

Jistota slouží jako zajišťovací instrument pro splnění povinnosti dodavatele vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení. Jistota může být požadována pro nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky. 

Řízení, ve kterých je zadavatel oprávněn požadovat jistotu jsou:

 • otevřené řízení,
 • užší řízení,
 • jednací řízení s uveřejněním,
 • zjednodušené podlimitní řízení,
 • soutěžní dialog.

Jistotu nelze požadovat při zavedení dynamického nákupního systému.

Požadavek jistoty a jeho výši je zadavatel povinen uvést v oznámení.

Výše jistoty

Výši jistoty stanoví zadavatel v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebo do 5 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jestliže v zadávacím řízení bude použita elektronická aukce.

Formy poskytnutí jistoty

Formy, kterými je uchazeč oprávněn poskytnout jistotu, jsou:

 • složení peněžní částky na účet zadavatele,
 • bankovní záruka, nebo
 • pojištění záruky (podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

V případě bankovní záruky nebo pojištění záruk je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění v případě, že uchazeč v rozporu se zákonem nebo se zadávacími podmínkami zruší nebo změní nabídku, odmítne uzavřít smlouvu, nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy. 

Autor: Mgr. Gabriela Hinková, AK BURSÍK

Hodnocení článku:

Známkování jako ve škole:

Zatím nehodnoceno.


Komentáře čtenářů

Ještě zde nejsou žádné příspěvky.


Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (17.3 + 9.9) *

Zpět na přehled